Hlavní stránka
Česká verze stránek   English version
02. 06. 2016  22:03, autor: peter

téma: Ekonomické informace

Pozvánka na valnou hromadu společnosti M & M CONSULTING a.s.

Valná hromada společnosti se koná dne 30.6.2016 ve 14.00 hod.

Představenstvo společnosti
M&M CONSULTING a.s.
se sídlem Táboritská 1000/23, PSČ: 130 00 Praha 3, IČ: 25007904,
registrovaná u Městského soudu v Praze - oddíl B, vložka 8992
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti
M&M CONSULTING a.s.

na den 30.6.2016 ve 14:00 hodin
Místo konání valné hromady:
v sídle společnosti, Táboritská 1000/23, PSČ: 130 00 Praha 3

Pořad jednání:
1/ Zahájení
2/ Volba orgánů valné hromady
3/ Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015,
seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2015, návrh představenstva na vypořádání
hospodářského výsledku společnosti za rok 2015
4/ Zpráva dozorčí rady
5/ Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2015
6/ Závěr

Prezentace akcionářů:
Registrace akcionářů bude probíhat jednu hodinu před zahájením valné hromady. Akcionář se prokazuje platným občanským průkazem, zmocněnec akcionáře dále i plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Zástupce právnické osoby se dále prokazuje výpisem z obchodního rejstříku a není-li členem statutárního orgánu, také plnou mocí s úředně ověřeným podpisem osoby, která za akcionáře plnou moc udělila.
Právo účastnit se řádné valné hromady mají akcionáři společnosti M&M CONSULTING a.s., kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta ke dni konání valné hromady, nebo nabyvatelé akcií, kteří prokáží právo účasti na řádné valné hromadě jinak. Hlavní údaje z roční účetní závěrky za rok 2015 a zpráva auditora budou k nahlédnutí ve všedních dnech v sídle společnosti. Dále v místě konání řádné valné hromady v informačním středisku. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář sám.


Představenstvo společnosti

 

 

>>Diskuse k článku (0)

<< Zpět
  

Hledat v aktualitách

Nejnovější

Ekonomické informace
Právní informace
Obchodní informace


Online: 14