Hlavní stránka
Česká verze stránek   English version
Co konkrétně v rámci služeb firmy M&M Consutling a.s. můžeme získat ?

Naše firma poskytuje široké portfolio služeb.

1 Základní služby - ty jsou orientovány na naši původní specializaci - řízení, controling a krizový managment v oblasti cestovního ruchu (hotely, restaurace, cestovní kanceláře).

2. Vydavatelství - naše firma je vydavatelem periodického tisku, který zajišťuje efektivní a finančně velmi příznivé splnění zákonem stanovených podmínek pro oznamování o konání valných hromad a ostatních uveřejnění v souladu se zákonem.

3. Odborné služby - ekonomické, právní, účetní, personální a marketingové služby.

4. Internetový audit - zpracování návrhů koncepčních řešení internetových aplikací, která klientům přinášejí měřitelný ekonomický efekt. Naše doporučení mají charakter ekonomicky soběstačného projektu, s vlastním finančním výkonem. V rámci této služby je kromě auditu zpracována podrobná analýza možností využití prostředí internetu k rozšíření a posílení obchodních aktivit klienta v jeho oboru podnikání.
Jedinečnost této naší moderní služby spočívá v individuálním přístupu a komplexnímu posouzení a vyhodnocení v rámci celé oblasti podnikání klienta. Zaměřujeme se na širší souvislosti a sledujeme vývojové trendy, aby naše řešení byla efektivní a nebyla (jak se mnohdy stává) již při spuštění zastaralá.

V jaké formě spolupracujete s klienty?

Formy spolupráce jsou v zásadě dvě.
1. Jednorázová spolupráce, kdy na základě zadání připravíme návrh řešení a případně se ještě účastníme realizace našich doporučení v praxi.

2. Dlouhodobá spolupráce, kdy naše firma trvale zajišťuje servis v rozsahu dle potřeb klienta s pravidelným vyhodnocením poskytovaných služeb.

Jak mám postupovat, když bychom chtěli využít služeb firmy M&M Consutling a.s.?

1. Kontaktovat naše obchodní oddělení na některém z kontaktů uvedených na tomto serveru.
2. Na domluvenou schůzku si připravit podrobné informace o situaci, kterou máte v úmyslu s našimi poradci řešit
3. Pokud nejste statutárním zástupcem firmy, zajistěte si pověření (plnou moc) od Vaší firmy.

Proč využít služeb právě firmy M&M Consutling a.s.?

Firmu v roce 1996 založili profesionálové s vlastnimi dlouholetými praktickými zkušenostmi na všech úrovních provozu a řízení v oblasti cestovního ruchu. Ekonomické, provozní, právní a personální otázky jsou řešeny s důkladnou znalostí a zkušeností v dané oblasti. Řešení jsou vždy zpracovávána s ohledem na jedinečnost a specifika každého projektu.

Strana: 1  

Online: 2